Φωτογραφική έκθεση αρχιτεκτονικής Εκθεσιακός χώρος Μνημείου Πλατείας Ηρώων, υλικό από το Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο - Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού

Φωτογραφική έκθεση αρχιτεκτονικής Εκθεσιακός χώρος Μνημείου Πλατείας Ηρώων, υλικό από το Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο - Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού

Φωτογραφική έκθεση αρχιτεκτονικής Εκθεσιακός χώρος Μνημείου Πλατείας Ηρώων, υλικό από το Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο - Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού

Φωτογραφική έκθεση αρχιτεκτονικής Εκθεσιακός χώρος Μνημείου Πλατείας Ηρώων, υλικό από το Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο - Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού

1/8
Φωτογραφική έκθεση αρχιτεκτονικής

Η διαχρονική μορφοποίηση της Λεμεσού με υλικό από το Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο - Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού. Εκθεσιακός χώρος Μνημείου Πλατείας Ηρώων

4 - 16 Οκτωβρίου, καθημερινά 15:00 - 20:00 και τα σαββατοκύριακα 10:00 - 13:00